วิธีแทงหวยมาเลย์

การเล่น หรือแทงหวยมาเลย์ไม่ผิดกฎหมายของประเทศมาเลเซีย หวยมาเลย์จะมีเลข 4 ตัวให้เลือกเล่น เป็นหวยที่ได้รับความนิยมอย่างมากในไทย มีชื่อว่า “Magnum” (แม็กนั่ม) และยังมีหวยอื่น ๆ ที่มาพร้อมกับหวยมาเลย์ให้เลือกเล่นเลือกลุ้นอีก 3-4 ตัว เช่น หวย Damacai1+3D, Sabah, Sandakan, S’wak Cashsweep, Toto และ Singapore4D ซึ่งเป็นหวยของประเทศสิงคโปร์ที่พ่วงมากับหวยมาเลย์ให้ได้ลุ้นกันด้วย ซึ่งเป็นหวยที่แต่ละบริษัทแต่ละรัฐในสิงคโปร์เป็นผู้ออกผลรางวัลอีกต่างหาก

หวยทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหวยมาเลย์ หรือหวยที่พ่วงมาอีก 3-4 หวยนั้น มีลักษณะและวิธีการเล่นที่ไม่ต่างแต่ก็คล้าย ๆ กับการเล่น หรือการแทงหวยไทย แต่ะต่างกันที่มีเลขให้ลุ้นกับได้เพียง 4 ตัวเท่านั้น ด้วยเหตุที่หวยมาเลย์มีเลขเพียง 4 หลักจึงมี %การถูกรางวัลที่ค่อนข้างมากกว่าหวยไทยอย่างมาก วิธีการเล่นหวยมาเลย์ อาจศึกษาได้ดังนี้

รางวัลที่1 หรือ รางวัล A1 (เอวัน) มี 1 รางวัล รางวัลที่ 2 หรือ B1 (บีวัน) มี 1 รางวัล รางวัลที่ 3 หรือ C1 (ซีวัน) มี 1 รางวัล รางวัลที่ 4 (Special) มี 10 รางวัล และรางวัลที่ 5 (Consolation) มี 10 รางวัล รวมทั้งสิ้น 23 รางวัล

คำศัพท์ในการซื้อหวยมาเลย์ ผู้ที่ต้องการแทงหวยมาเลย์ สิ่งหนึ่งที่ต้องรู้ได้แก่คำศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้ในวงการได้แก่

A1 จะหมายถึงการแทง 4 ตัวตรงรางวัลที่ 1

B1 จะหมายถึงการแทง 4 ตัวตรงรางวัลที่ 2

C1 จะหมายถึงการแทง 4 ตัวตรงรางวัลที่ 3

เล็ก หรือ Small หมายถึงการแทง 4 ตัวตรงเพียงครั้งเดียวแต่สามารถตรวจได้ถึง 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 1, รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3

ใหญ่ หรือ Big หมายถึงการแทง 4 ตัวตรงเพียงครั้งเดียวแต่สามารถตรวจได้ถึง 5 รางวัล หรือตรวจได้ทุกรางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 1, 2, 3, 4 และ 5

ชุด หมายถึง การกลับเลขไปมาได้ทุกประตู เช่น ซื้อชุด 1234 ตัวละ 1 บาท จะต้องจ่ายเงิน 1 บาท คูณ 24 ประตู โดยเลขชุดจะมีเลขดังนี้ ชุด ABC1 คือ การแทงสี่ตัว A, B และ C กลับทุกประตู, ชุดเล็ก, ชุดใหญ่

สามตัวตรง คือ เลขท้ายสามตัวของ A, B หรือ C การเล่นสามตัวตรงต้องระบุ ใช้ชัดเจน

สามตัวโต๊ด คือ การเล่น หรือแทงเลขครบทั้งสามตัว ในเลขสามตัวตรงของชุด A, B หรือ C โดยจะสลับตำแหน่งกันไปมาก็ได้

สองตัวตรง คือ เลขท้ายสองตัวของ A, B หรือ C ขึ้นอยู่กับการระบุตำแหน่ง

สองตัวคู่โต๊ด คือ มีเลขสองตัวในเลขสามตัวสุดท้ายของชุดเลข A, B หรือ C โดยสามารถสลับตำแหน่งกันไปมาก็ได้

สามตัวตรงเอ็น (N) คือ การแทงเลขสามตัวตรง ๆ ครั้งเดียวแต่ตรวจได้ถึง 3 รางวัลด้วยกัน ได้แก่ รางวัลที่ 1, 2 และ 3 มีลักษณะการแทงที่คล้าย ๆ กับ”เล็ก” Small แต่ต่างกันที่เป็นเลขเพียงสามตัว

สามตัวโต๊ดเอ็น (N) คือ แทงเลขสามตัวโต๊ดครั้งเดียวตรวจได้ 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 1, 2 และ 3