3‌ ‌สถานการณ์‌ที่‌นัก‌แทง‌บอล‌มือ‌ใหม่‌ต้อง‌ผ่าน‌ไป‌ให้‌ได้‌ ‌

‌คน‌แทง‌บอล‌ ‌นัก‌แทง‌บอล‌นั้น‌ ‌เป็น‌อีก‌หนึ่ง‌นัก‌ลงทุน‌ที่‌ต้อง‌เจอ‌สถานการณ์‌อัน‌ตึงเครียด‌ไม่‌แพ้‌กับ‌การ‌ลงทุน‌รูป‌แบบ‌อื่น‌เลย‌ ‌เพียง‌แต่‌เรา‌ไม่รู้‌เท่านั้น‌เอง‌ ‌ซึ่ง‌หาก‌เป็น‌คน‌แทง‌บอล‌มือ‌ใหม่‌ ‌สถานการณ์‌ที่‌กำลัง‌จะ‌เล่า‌นี้‌ถือว่า‌เป็น‌ช่วง‌เวลา‌วัด‌ใจ‌เลย‌หาก‌ผ่าน‌ไป‌ได้‌ ‌แสดง‌ว่า‌ภูมิคุ้มกัน‌เรา‌ดี‌ ‌แต่‌หาก‌ผ่าน‌ไป‌ไม่‌ได้‌นั่น‌แสดง‌ว่า‌

‌เรา‌ไม่‌เหมาะ‌กับ‌แทง‌บอล‌แล้ว‌แหละ‌ ‌แทง‌บอล‌ถูก‌แบ‌บรัวๆ‌ ‌คน‌แทง‌บอล‌ร้อย‌ทั้ง‌ร้อย‌ก็‌ย่อม‌จะ‌ดีใจ‌ที่‌ตัว‌เอง‌แทง‌บอล‌ถูก‌ ‌ยิ่ง‌แทง‌ถูก‌ได้‌เงิน‌ก้อน‌ใหญ่‌ ‌ยิ่ง‌ดีใจ‌ ‌หรือ‌ ‌แทง‌บอล‌ถูก‌แบ‌บรัวๆ‌เลย‌ยิ่ง‌ดี‌เข้าไป‌ใหญ่‌ ‌หลาย‌คน‌อาจ‌จะ‌มอง‌ว่า‌สถานการณ์‌นี้‌ดี‌ใช่‌ไหม‌ ‌(‌ซึ่ง‌มัก‌จะ‌เกิด‌กับ‌มือ‌ใหม่‌หลาย‌คน‌เสีย‌ด้วย‌)‌ ‌แต่‌ความ‌จริง‌แล้ว‌ไม่‌เลย‌ ‌สถานการณ์‌แบบ‌นี้‌หาก‌เรา‌คิด‌จะ‌เป็น‌นัก‌แทง‌บอล‌ชั้น‌เซียน‌ ‌เรา‌ต้อง‌มอง‌ข้าม‌มัน‌ไป‌ ‌มอง‌ให้‌ขาด‌ตั้ง‌สติ‌กัน‌นิด‌หนึ่ง‌ว่าที่‌ตัว‌เอง‌แทง‌บอล‌ได้‌ถูก‌ติด‌กัน‌แบ‌บรัวๆ‌นั้น‌เกิด‌จาก‌อะไร‌ ‌เกิด‌จาก‌การ‌เรา‌ศึกษา‌ข้อมูล‌ ‌วิเคราะห์‌บอล‌ ‌แทง‌บอล‌ถูก‌ได้‌จริง‌ ‌ซึ่ง‌หาก‌เป็น‌แบบ‌นั้น‌มัน‌ก็‌จะ‌กลาย‌เป็น‌พื้น‌ฐาน‌ให้‌เรา‌แทง‌บอล‌ต่อ‌ไป‌ได้‌ ‌แต่‌หาก‌เกิด‌จา‌การ‌กา‌มั่ว‌ ‌กา‌เล่น‌ ‌กา‌ไป‌แบบ‌ไม่‌ได้‌วิเคราะห์‌อะไร‌ ‌กา‌ไป‌ไม่‌ได้‌คิด‌อะไร‌ ‌แล้ว‌เกิด‌ถูก‌ขึ้น‌มา‌

‌สรุป‌ง่ายๆ‌ว่า‌ใช้‌ดวง‌แทง‌บอล‌อย่าง‌เดียว‌ ‌ถ้า‌เป็น‌แบบ‌นี้‌ไม่‌ดี‌ ‌เพราะ‌มัน‌จะ‌ทำให้‌เรา‌ย่ามใจ‌ ‌ขาด‌สติ‌ใน‌การ‌แทง‌บอล‌ครั้ง‌ต่อ‌ไป‌ ‌ ‌แทง‌บอล‌เสีย‌แบ‌บรัวๆ‌ ‌หาก‌สถานการณ์‌นั้น‌เป็น‌เรื่อง‌ตรง‌กัน‌ข้าม‌ ‌กล่าว‌คือ‌ ‌เรา‌แทง‌บอล‌เสีย‌แบ‌บรัวๆ‌เลย‌ ‌ไม่‌ว่า‌จะ‌เป็น‌บอล‌เดี่ยว‌ ‌บอล‌ส‌เต็ป‌ ‌หรือ‌ ‌แม้แต่‌บอล‌ที่‌คิด‌ว่า‌เข้า‌วิน‌ ‌ทำ‌เงิน‌ได้‌แน่นอน‌ ‌ก็‌ยัง‌พลาด‌ ‌หาก‌เป็น‌แบบ‌นี้‌สิ่ง‌ที่‌เกิด‌ขึ้น‌ก็‌คือ‌ ‌เรา‌จะ‌จิตต‌กอ‌ย่าง‌มาก‌ ‌บาง‌คน‌อาจ‌จะ‌เลิก‌เล่น‌ไป‌เลย‌ ‌หรือ‌ ‌บาง‌คน‌อาจ‌จะ‌โหม‌แทง‌บอล‌หนัก‌ขึ้น‌เพื่อ‌หวัง‌จะ‌ทวง‌สิ่ง‌ที่‌เสีย‌ไป‌กลับ‌คืน‌มา‌ ‌ซึ่ง‌หลาย‌คน‌ตกหลุม‌พราง‌ตรง‌นี้‌เพราะ‌ยิ่ง‌หวัง‌จะ‌เอา‌

‌ก็‌ยิ่ง‌จะ‌เสีย‌ไป‌มากกว่า‌เดิม‌ ‌หาก‌คิด‌จะ‌เดิน‌ทาง‌สาย‌นี้‌ ‌ใจ‌ต้อง‌นิ่ง‌ ‌ ‌ไม่รู้‌จะ‌แทง‌อะไร‌ดี‌ ‌คน‌เรา‌เวลา‌แทง‌บอล‌มา‌นาน‌บาง‌คน‌ก็‌อาจ‌จะ‌เบื่อ‌ได้‌ ‌ยิ่ง‌แทง‌บอล‌แล้ว‌ไม่‌ทำ‌เงิน‌ยิ่ง‌เบื่อ‌เข้าไป‌ใหญ่‌ ‌บาง‌คน‌แทง‌บอล‌มา‌สัก‌พัก‌ก็‌เริ่ม‌เบื่อ‌ไม่รู้‌จะ‌แทง‌ทีม‌ไหน‌ดี‌ ‌ทีม‌รัก‌ ‌ทีม‌ใหญ่‌ ‌ทีม‌เล็ก‌ ‌ก็‌แทง‌มา‌หมด‌แล้ว‌ ‌เคส‌แบบ‌นี้‌เรา‌ขอ‌แนะนำ‌ว่า‌ให้‌พัก‌สัก‌แป๊บ‌หนึ่ง‌แล้วก‌ลับ‌มา‌แทง‌ใหม่‌ก็ได้‌ ‌จะ‌ทำให้‌เรา‌เกิด‌อารมณ์‌อยาก‌แทง‌บอล‌มากกว่า‌เดิม‌หรือ‌ ‌ลอง‌เปลี่ยน‌บรรยากาศ‌การ‌แทง‌บอล‌ไป‌ทำ‌อย่าง‌อื่น‌อย่าง‌เล่น‌คา‌สิ‌โน‌ออนไลน์‌ก็ได้‌ ‌ใคร‌ที่‌กำลัง‌จะ‌เจอ‌สถานการณ์‌แบบ‌ไหน‌อยู่‌ของ‌มือ‌ใหม่‌ ‌ก็‌ลอง‌ปรับ‌ตัว‌เอง‌ดู‌ ‌อย่า‌หักโหม‌มาก‌ไป‌ ‌ ‌